Likvidace společnosti levně

Likvidace společnosti levně -  Kdy se likvidace společnosti nevyžaduje

Úvodem je třeba uvést, že ne vždy se vyžaduje, aby byla společnost před jejím výmazem likvidována. Po novém se společnost zruší bez likvidace v případě, že:    celé obchodní jmění společnosti přechází na právního nástupce, nebo po jejím zrušení soudem nebyl složený zálohu na úhradu odměny a výdajů likvidátora.Ve vztahu ke konkurzu se mění situace oproti současnému stavu v tom, že po konkurzu, resp. po skončení konkurzního řízení, se společnost přímo vymaže z obchodního rejstříku (kromě případu, že konkurz neměl být vyhlášen). Nebude se tak zkoumat, zda jsou předpoklady k likvidaci.V ostatních případech je však proces zrušení společnosti spojený s její likvidací. Bez ní nebude možné vymazat společnost z obchodního rejstříku.V čem se liší likvidace a zrušení společnosti soudem z moci úřední, ale také o změnách od 1.10.2020 se dočtete v článku Je výhodnější likvidace společnosti nebo její zrušení soudem?

 

miniprase

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Věděli jste že………

 • Pro malá prasátka je důležité, aby měla v co nejmladším věku možnost kontaktu s hlínou a možnost rytí. Dostávají se tak do kontaktu
  s bakteriemi, které jsou důležité pro rozvoj jejich imunity. Bylo zjištěno, že prasátka, která tuto možnost nemají, trpí slabší imunitou a jsou náchylnější k chorobám.
  Zdroj: Helen Browning, farmářka již 30 let, členka soilassociation – autorka knihy Pig
 • Prasničkám většinou velké zuby nerostou, ale pokud ano, tak pouze do dospělosti, tedy cca do 5 let, a ne celý život jako prasečím klukům.

Znaky podvyživeného prasátka:

 • Propadlé lícní kosti
 • Viditelný tvar lebky
 • Pigment na rypáčku mizí
 • Viditelná páteř
 • Viditelné pánevní kosti
 • Hlava je nepřiměřeně velká k tělu
 • štětiny nejsou lesklé ale olysalé a řídké

Špatná výživa způsobuje deformaci kostí, artritidu, zubní abscesy, špatný stav spárků, problem se zády které mohou vest až k paralyze. Podvyživené prasátko trpí zažívacími potížemi, anemií, má nemocná játra a slabý imunitní system.

časopis Zásuvka

zasuvkazasuvka