provetravana fasada zeleny projekt

Provětrávaná fasáda  - Evropská směrnice o energetické náročnosti budov První směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91 / ES o energetické náročnosti budov vstoupila v platnost 4. ledna 2003. Tato směrnice zavádí společný systém pro zajištění zvýšení energetické účinnosti budov s ohledem na klimatické a místní podmínky. Dne 19. května 2010 byla schválena Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/31 / EU o energetické náročnosti budov (tzv. EPBD II nebo EPBD Recast), která mění Směrnici č. 2002/91 / ES se záměrem zlepšení energetické náročnosti budov, s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na vnitřní prostředí a efektivnost nákladů a vyjasnit některé usnesení směrnice č. 2022/91 / ES. Členské státy EU jsou povinny implementovat nové požadavky do svých národních předpisů.

Provětrávané fasády

Více o nás a další informace, viz link: provětravané fasády

miniprase

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Věděli jste že………

 • Pro malá prasátka je důležité, aby měla v co nejmladším věku možnost kontaktu s hlínou a možnost rytí. Dostávají se tak do kontaktu
  s bakteriemi, které jsou důležité pro rozvoj jejich imunity. Bylo zjištěno, že prasátka, která tuto možnost nemají, trpí slabší imunitou a jsou náchylnější k chorobám.
  Zdroj: Helen Browning, farmářka již 30 let, členka soilassociation – autorka knihy Pig
 • Prasničkám většinou velké zuby nerostou, ale pokud ano, tak pouze do dospělosti, tedy cca do 5 let, a ne celý život jako prasečím klukům.

Znaky podvyživeného prasátka:

 • Propadlé lícní kosti
 • Viditelný tvar lebky
 • Pigment na rypáčku mizí
 • Viditelná páteř
 • Viditelné pánevní kosti
 • Hlava je nepřiměřeně velká k tělu
 • štětiny nejsou lesklé ale olysalé a řídké

Špatná výživa způsobuje deformaci kostí, artritidu, zubní abscesy, špatný stav spárků, problem se zády které mohou vest až k paralyze. Podvyživené prasátko trpí zažívacími potížemi, anemií, má nemocná játra a slabý imunitní system.

časopis Zásuvka

zasuvkazasuvka