Zaměření pozemku

Zaměření pozemku - Při vytyčení hranice pozemku se provede přenesení polohy hranice pozemku z
určených podkladů do terénu, přičemž vytyčené body se v terénu trvale označí. Vytyčení
se provádí v lomových bodech hranice, v bodech, kde se připojuje vlastnická hranice jiného
pozemku, nebo podle potřeby i v mezilehlých bodech, pokud jsou překážky ve viditelnosti
mezi sousedními lomovými body.
Vytyčené lomové body hranice pozemků vymezených právními vztahy jsou
trvale označovány vlastníky pozemků, případně jinými oprávněnými osobami ve
všech lomových bodech vytyčování hranice za předpokladu, pokud vytyčena hranice není sporná.
K vytyčování hranic pozemku jsou přizvány vlastníci dotčených pozemků (nebo jiné oprávněné osoby) - tedy i sousedních pozemků, kteří se seznámí s průběhem vytyčené hranice.

miniprase

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky

Inzerce

Věděli jste že………

 • Pro malá prasátka je důležité, aby měla v co nejmladším věku možnost kontaktu s hlínou a možnost rytí. Dostávají se tak do kontaktu
  s bakteriemi, které jsou důležité pro rozvoj jejich imunity. Bylo zjištěno, že prasátka, která tuto možnost nemají, trpí slabší imunitou a jsou náchylnější k chorobám.
  Zdroj: Helen Browning, farmářka již 30 let, členka soilassociation – autorka knihy Pig
 • Prasničkám většinou velké zuby nerostou, ale pokud ano, tak pouze do dospělosti, tedy cca do 5 let, a ne celý život jako prasečím klukům.

Znaky podvyživeného prasátka:

 • Propadlé lícní kosti
 • Viditelný tvar lebky
 • Pigment na rypáčku mizí
 • Viditelná páteř
 • Viditelné pánevní kosti
 • Hlava je nepřiměřeně velká k tělu
 • štětiny nejsou lesklé ale olysalé a řídké

Špatná výživa způsobuje deformaci kostí, artritidu, zubní abscesy, špatný stav spárků, problem se zády které mohou vest až k paralyze. Podvyživené prasátko trpí zažívacími potížemi, anemií, má nemocná játra a slabý imunitní system.

časopis Zásuvka

zasuvkazasuvka